Засідання "Круглого столу" щодо обговорення ДБН "Планування і забудова територій"

3 грудня 2015 року у Конфедерації будівельників України відбулося засідання «Круглого столу» з обговорення розділу 9 «Ландшафтно-рекреаційні території» та 10 «Території історико-культурного призначення» проекту ДБН «Планування і забудова територій», який розробляється на замовлення Мінрегіону України ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя, та іншими науковими та проектними організаціями, на заміну ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств», ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств», ДБН Б.1-2-95 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України», СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».
     В обговоренні прийняли участь представники Конфедерації будівельників України,  Мінрегіону України, Спілки архітекторів України, фахівці наукових та проектних організацій.
     Наступне засідання «Круглого столу» заплановано провести 10 грудня 2015 року, щодо обговорення розділу «Транспорт і вулично-дорожня мережа»

Графік обговорення проекту ДБН


Home        Profile        History        Direction        Affiliates        Publications        Contacts

Copyright reserved © State Enterprise Y.Bilokon Ukrainian State Scientific-Research Institute of Urban Design "DIPROMISTO"