Розгляд на НТР Мінрегіону України результатів моніторингу реалізації Генсхеми України за 2014 рік

На засіданні науково-технічної ради Мінрегіону України 10 грудня 2015 року колективом ДП УДНДІПМ “Діпромісто” імені Ю.М.Білоконя було представлено результати виконання НДР “Проведення конструктивно-методологічного аналізу показників територіального розвитку регіонів України та підготовка проекту доповіді Кабінету Міністрів України про стан реалізації Генеральної схеми планування території України за 2014 рік”. З доповіддю виступив заступник директора з наукової роботи інституту Ю.М.Палеха, висвітливши основні висновки, одержані у ході виконання роботи, та концептуальні пропозиції щодо оптимізації управління просторовим розвитком держави.


Home        Profile        History        Direction        Affiliates        Publications        Contacts

Copyright reserved © State Enterprise Y.Bilokon Ukrainian State Scientific-Research Institute of Urban Design "DIPROMISTO"