Заключне засідання "Круглого столу" щодо обговорення ДБН "Планування і забудова територій"

24 грудня 2015 року у Конфедерації будівельників України відбулося заключне засідання «Круглого столу» з обговорення проекту ДБН «Планування і забудова територій», який розробляється на замовлення Мінрегіону України ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя, та іншими науковими та проектними організаціями, на заміну ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств», ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств», ДБН Б.1-2-95 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України», СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий». На порядку денному був розгляд розділів «Інженерне забезпечення» та «Інженерна підготовка і захист території».

В обговоренні взяли участь представники Конфедерації будівельників України, Спілки архітекторів України, фахівці наукових та проектних організацій.

Учасники «Круглого столу» відмітили важливість та актуальність проведених засідань з обговорення проекту нормативного документу та висловили бажання до плідного співробітництва у подальшому.

З урахуванням одержаних у ході обговорень в рамках низки засідань «Круглого столу» пропозицій та зауважень авторський колектив розпочав роботу над другою редакцією проекту ДБН «Планування і забудова територій», який в подальшому буде передано до Мінрегіону України та направлено в установленому порядку на погодження до центральних органів виконавчої влади.


Home        Profile        History        Direction        Affiliates        Publications        Contacts

Copyright reserved © State Enterprise Y.Bilokon Ukrainian State Scientific-Research Institute of Urban Design "DIPROMISTO"