Перша редакція проекту ДСТУ “Настанова щодо визначення вартості проектування містобудівної документації”

На замовлення Мінрегіону України ДП УДНДІПМ “Діпромісто” імені Ю.М.Білоконя завершено розроблення першої редакції проекту ДСТУ “Настанова щодо визначення вартості проектування містобудівної документації”. Наявні пропозиції та зауваження стосовно проекту ДСТУ просимо надсилати на електронну адресу palekha@dipromisto.gov.ua у термін до 31 березня 2016 року для врахування у подальшому завершенні і підготовці до затвердження.

Текст першої редакції ДСТУ “Планування і забудова територій”


Home        Profile        History        Direction        Affiliates        Publications        Contacts

Copyright reserved © State Enterprise Y.Bilokon Ukrainian State Scientific-Research Institute of Urban Design "DIPROMISTO"