Наукові дослідження у сфері містобудування, урбаністики, архітектури, географії, природоохоронних заходів, ландшафтної архітектури та інших галузей є невід'ємною частиною всього комплексу робіт, які виконуються в інституті.
Це дозволяє здійснювати узагальнення набутого досвіду, оптимізацію методологічних і методичних засад містобудівної діяльності та архітектурно-конструкторського проектування, розроблення законодавчих, нормативно-правових та методичних документів у галузі містобудування, підготовку та видання фахового збірника наукових праць, учбової літератури для студентів, розроблення навчальних програм, організацію наукових конференцій, семінарів та інших видів заходів для спеціалістів у галузі містобудування.

Як науково-технічну установу ДП "ДІПРОМІСТО" атестовано з 2003 року, однак від самого початку роботи інституту проектна діяльність постійно супроводжувалася науково-методологічними напрацюваннями. Зокрема, серед головних наукових здобутків:
1. Розроблення теоретико-методологічних засад районного планування в Україні, які вперше були практично апробовані при розробленні у 30-х роках минулого сторіччя генеральної схеми районного планування Донецького та Криворізького басейнів, Дніпропетровського промислового району тощо.
2. Розроблення теорії та практики формування систем розселення в Україні та СРСР, теоретичне обґрунтування необхідності формування групових систем розселення.
3. Розроблення методології планування територій на загальнодержавному рівні, що знайшло відображення у розробленні Зведеної схеми районного планування України та Генеральної схеми планування території України.
4. Створення методики розроблення зведеної схеми організації туризму.
5. Розроблення методології аналізу та оцінки рівня розвитку окремих територіальних таксонів при виконанні схем планування областей.
6. Створення методології та методики дослідження транскордонних регіонів.
7. Розроблення методології комплексної економічної та грошової оцінки земель населених пунктів.
8. Створення теорії визначення вартості територій та оцінки земель населених пунктів.
9. Розвиток методичного апарату оцінки ресурсного потенціалу територій регіонів для цілей містобудування.
10. Розроблення засад еколого-містобудівного підходу до формування водних фасадів населених пунктів.
11. Розроблення системи принципів та критеріїв сталого розвитку регіонів України в сучасних умовах.
12. Теоретичний та практичний розвиток ідей розроблення зонінгу.
13. Розроблення методології впровадження ГІС-технологій у містобудівні проекти.
14. Теоретичне обґрунтування стадійності застосування ГІС на окремих етапах виконання регіональних містобудівних проектів, розроблення методологічних засад формування геоінформаційних систем підтримки рішень для цілей планування територій та регіонального розвитку.

У різні роки в інституті працювали такі відомі науковці як д.арх. Г.Й.Фільваров, д.арх. Ю.М.Білоконь, д.арх. І.О.Фомін, д.г.н. Д.І.Богорад, д.г.н. В.І.Нудельман, д.г.н. Ю.М.Палеха, д.е.н. Ю.М.Манцевич, к.арх. М.М.Кушніренко, к.т.н. Е.В.Шаповалов та інші.

В інституті діє науково-технічна рада, до складу якої входять провідні фахівці ДП "ДІПРОМІСТО", а також фахівці з інших організацій. Протягом року на засіданнях НТР розглядаються і обговорюються важливі теоретичні та практичні питання розроблення містобудівних проектів.


 Положення про науково-технічну раду інституту

 

Склад науково-технічної ради інституту

 


Головна    Новини    Профіль діяльності    Технічний комітет 314    Контакти

Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать ДП "ДІПРОМІСТО"