Збірник наукових праць "Досвід та перспективи розвитку міст України"


ДП "ДІПРОМІСТО" забезпечує підготовку та видання збірника наукових праць "Досвід та перспективи розвитку міст України", в якому публікуються результати новітніх наукових досліджень у галузях архітектури, територіального планування, управління розвитком територій, урбаністики і дотичних до них галузей.
Збірник засновано у 2001 році (Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №5587 від 2 листопада 2001року). Засновниками збірника є Державний комітет будівництва і архітектури України, Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО", Київський національний університет будівництва і архітектури.

Збірник включено до переліку наукових спеціалізованих видань України (остання атестація: Постанова Президії ВАК України № 1-05/1 від 10 лютого 2010 року) як фаховий збірник за спеціальністю "архітектура". З метою забезпечення належного наукового рівня усі статті проходять рецензування незалежними кваліфікованими експертами.

Відповідальний редактор: д.г.н. Палеха Юрій Миколайович
Склад редакційної колегії: д.е.н. І.К. Бистряков, д.арх. М.М.Дьомін, д.арх. Л.М.Ковальський, к.арх. М.М.Кушніренко, д.арх. П.А.Ричков, д.арх. Т.Ф.Панченко, д.арх. В.О.Тімохін, д.г.н. Г.П.Підгрушний, І.І.Шпилевський.
Відповідальний секретар: к.арх. В.О.Яценко.

Електронні версії випусків Збірника наукових праць "Досвід та перспективи розвитку міст України" розміщені на офіційному сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, у розділі «Наукова періодика».

Редакційна колегія запрошує Вас прийняти участь у підготовці наступних випусків Збірника наукових праць "Досвід та перспективи розвитку міст України". Періодичність виходу збірника – двічі на рік.

Готуються до друку:
Збірник №31, присвячений питанням реабілітації міських територій (запланований термін випуску - грудень 2017 року)
Збірник №32, присвячений питанням ландшафтного планування (запланований термін випуску - травень 2018 року)

Вимоги до подання статей:
Публікація матеріалів здійснюється українською, російською або англійською мовами.
Редактор Microsoft Word.
Обсяг статті 10-12 сторінок у форматі А4.
Шрифт –Times New Roman, розмір 14 пунктів, рядки через 1,5 інтервали.
Рисунки розміщуються у тексті статті.
Матеріли передаються до редакції у комплекті:
1. Роздрукування на папері – 1 примірник;
2. Файл статті у редакторі Microsoft Word на електронних носіях.
Структура статті:
• УДК;
• прізвище, ініціали;
• науковий ступінь, посада та місце роботи автора;
• анотація українською, російською та англійською мовами;
• ключові слова;
• список літератури.

Статті необхідно надсилати до редакції Збірника наукових праць за адресою:
Державне підприємство "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя,
бульвар Лесі Українки, 26, Київ, 01133, Україна.
факс: (044) 285 6372
e-mail: info@dipromisto.gov.ua


Головна    Новини    Профіль діяльності    Юридична допомога    Технічний комітет 314    Контакти

Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать ДП "ДІПРОМІСТО"