Планування територій є цілеспрямованою діяльністю з формування стратегії розвитку території задля забезпечення створення та підтримання повноцінного життєвого середовища. Вона покликана забезпечити раціональне використання наявних ресурсів, зниження потенційних ризиків, посилення притаманних території переваг, урівноваження різноманітних економічних, соціальних, культурних, природоохоронних та інших потреб, сталий розвиток відповідної території. Планування територій є складовою частиною містобудівної діяльності і регулюється, насамперед, Законом України “Про основи містобудування” № 2780-XII від 16 листопада 1992 року та Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності” № 3038-VI від 17 лютого 2011 року.

ДП "ДІПРОМІСТО" забезпечує розроблення усього комплексу видів містобудівної документації, визначених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Зокрема, колективом інституту із залученням фахівців інших організацій було розроблено Генеральну схему планування території України, яка є головним документом, що визначає стратегію розвитку держави, забезпечує урівноваження інтересів та потреб окремих регіонів. Також в інституті було розроблено проекти містобудівного розвитку транскордонних регіонів, схеми планування окремих частин території України, схеми планування територій 20 областей, низки районів, генеральні плани більшості обласних центрів та великої кількості менших населених пунктів, численні плани зонування та детальні плани територій.

Напрацювання з планування територій на всіх ієрархічних рівнях дозволяють забезпечити врахування рішень містобудівної документації вищих ієрархічних рівнів у проектах планування територій наступних нижчих рівнів, що у свою чергу дозволяє збалансувати розвиток окремих регіонів у загальнодержавній системі, знизити капіталовкладення у проектування та подальший розвиток регіону, узгодити потреби та цілі розвитку окремої території з прилеглими.

Нерозривність проектної діяльності та науково-дослідної діяльності в інституті дозволяє удосконалювати та розробляти нові методики планування територій на різних ієрархічних рівнях, запроваджувати геоінформаційні технології для цілей виконання просторового аналізу та моделювання, розробляти нестандартні проекти з планування територій на вимогу сучасних потреб суспільства.


Головна    Новини    Профіль діяльності    Технічний комітет 314    Контакти

Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать ДП "ДІПРОМІСТО"