За наказом Міністерства освіти та науки України організовано навчально-науково-виробничий комплекс “АРХМІСТОБУД” у складі кафедри містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури та ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя (Наказ Міносвіти України №269 від 03.07.2000 р.).

Передумовою організації комплексу стало створення у 1985 році філії кафедри містобудування КНУБА у ДП "ДІПРОМІСТО" з метою наближення навчального процесу до проектної практики.

Створений комплекс “АРХМІСТОБУД” значно сприяє розвитку наукової та навчально-методичної роботи, удосконаленню навчального процесу, проведенню проектних практик, працевлаштуванню студентів і випускників кафедри. В межах комплексу на кафедрі містобудування працювали і продовжують працювати фахівці ДП "ДІПРОМІСТО", провідні спеціалісти беруть активну участь у роботі ДЕКу з захисту дипломних проектів за спеціальністю “Містобудування”. Щорічно 20-30 студентів кафедри містобудування КНУБА проходять виробничу (проектну) та переддипломну практику в інституті "ДІПРОМІСТО".

Набутий за тривалий час співробітництва з кафедрою містобудування КНУБА досвід сприяє розвитку навчальних та наукових зв’язків і з іншими вузами України, зокрема, щорічно значна кількість студентів географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка також проходять виробничу практику на базі ДП "ДІПРОМІСТО", студенти, аспіранти і докторанти мають змогу користуватися спеціалізованою науково-технічною бібліотекою і архівними матеріалами, отримувати професійні консультації фахівців інституту.

В той же час співробітники інституту постійно підвищують свою кваліфікацію, навчаючись як за національними освітніми програми, так і міжнародними, проходячи підготовку в аспірантурі та докторантурі, беручи участь у науково-методичних семінарах та конференціях.

Вивчення основ формування національної інфраструктури просторових даних

Співробітниці інституту: Марина Зеркаль, Олександра Лихогруд, Анастасія Олещенко та Ірина Соломаха пройшли навчання в рамках канадсько-українського освітнього проекту “Формування основ для інфраструктури просторових даних: розвиток потенціалу в українських органах влади задля підтримки сталого економічного зростання”.

Навчальна програма була розрахована на спеціалістів, що працюють у галузях, пов’язаних із застосуванням геоданих. Основною метою даного освітнього проекту була підготовка фахівців, які б в майбутньому могли професійно створювати, підтримувати та наповнювати національну інфраструктуру просторових даних України.

Програма охоплювала шість навчальних курсів:

  • Вступ до геоінформаційних систем та ІПД;
  • Системи управління базами даних ГІС та ІПД;
  • Геопросторова кадастрова інформаційна система та ІПД;
  • Проектне управління ГІС для ІПД;
  • Просторове моделювання та програмні продукти ІПД.
  • ГІС на основі Інтернет та геопортали ІПД.

Участь у стипендіальній програмі Клауса Тьопфера для майбутніх лідерів у сфері охорони природи

Провідний науковий співробітник інституту Олещенко Анастасія В’ячеславівна успішно пройшла навчання за стипендіальною програмою Клауса Тьопфера для майбутніх лідерів у сфері охорони природи з країн Центральної та Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.

Інтенсивні навчальні модулі проходили в Міжнародній академії охорони природи на острові Фільм (Німеччина) і охоплювали широкий спектр питань, пов’язаних з охороною природи: управління інформацією, оцінка і моніторинг стану навколишнього середовища та його охорони, просторові аспекти управління охороною природи, організація і менеджмент природоохоронних територій, формування екологічних мереж,національні та міжнародні засоби управління природоохоронною діяльністю, оцінка економічного потенціалу екологічних послуг та фінансування природоохоронної діяльності.


Головна    Новини    Профіль діяльності    Технічний комітет 314    Контакти

Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать ДП "ДІПРОМІСТО"