Генеральна схема України
Схеми частин території України
Схеми планування областей
Схеми планування районів
Генеральні плани
Плани зонування територій
Детальні плани територій
Інші проекти


    Детальний план території у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів. Детальний план території розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

Відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території” детальний план складається з текстових та графічних матеріалів. Текстові матеріали детального плану відповідають графічним матеріалам та формуються у вигляді пояснювальної записки. Графічні матеріали містять схеми обумовлені державними будівельними нормами України, а також, за окремим фінансуванням, можуть включати додаткові графічні матеріали, які обґрунтовують та ілюструють пропозиції щодо планування території. Матеріали детального плану території не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування.


Головна    Новини    Профіль діяльності    Технічний комітет 314    Контакти

Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать ДП "ДІПРОМІСТО"