Генеральна схема України
Схеми частин території України
Схеми планування областей
Схеми планування районів
Генеральні плани
Плани зонування територій
Детальні плани територій
Інші проекти    Схеми планування окремих частин території України розробляються у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України і містять принципові рішення зфункціонального зонування території регіону за видами переважного використання, планувальної організації території, взаємопов'язаного комплексного розміщення основних об'єктів промисловості, транспорту та інженерної інфраструктури, захисту населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони нерухомих об'єктів культурної спадщини, формування національної екологічної мережі.

Схеми планування окремих частин території України можуть розроблятися за рішенням Кабінету Міністрів України для кількох областей, узбережжя Чорного та Азовського морів, гірських територій Карпат, транскордонних регіонів, територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших територій з підвищеним техногенним навантаженням і ризиком виникнення надзвичайних ситуацій. Склад та зміст містобудівної документації з планування окремих частин території України визначається положеннями ДБН Б.1.1-13:2012 "Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях". Схема планування окремої частини території України складається з графічних матеріалів, які відображають розташування території у планувальній структурі території України, сучасне використання території, її комплексну оцінку та розроблені проектні рішення, а також текстових матеріалів, у яких висвітлюється результати проведеного аналізу та пропозиції щодо планувальної структури, функціонального зонування і розвитку території.


Головна    Новини    Профіль діяльності    Технічний комітет 314    Контакти

Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать ДП "ДІПРОМІСТО"