Міжнародний проект “Розвиток водозбірної території річки Тиси” – TICAD

У зв’язку з численними катастрофічними паводками, які відбувалися в країнах Європи на рубежі ХХ та ХХІ століть, зросла увага європейської спільноти до проблем сталого управління водними ресурсами та водозбірними басейнами. З метою попередження в подальшому подібних загроз Комітетом Міністрів Ради Європи було доручено Європейській конференції міністрів, відповідальних за регіональний/просторовий розвиток (СЕМАТ) розробити єдину методологічну основу сталого розвитку водозбірних територій на засадах просторового планування.

В якості модельного регіону був обраний басейн річки Тиси, який на даний час охоплює території п’яти держав – України, Угорщини, Словаччини, Румунії та Сербії. В рамках діяльності СЕМАТ була розроблена Ініціатива сталого просторового розвитку басейну річки Тиси, яку 16 вересня 2003 року на Конференції СЕМАТ в Любляні підписали уповноважені на те особи зазначених держав.

З метою реалізації започаткованої СЕМАТ Ініціативи у 2009 році за підтримки Європейського Союзу в рамках Програми Співробітництва Південно-Східної Європи було розпочато роботу над проектом “Розвиток водозбірної території річки Тиси” (TICAD). Партнерами проекту стали науково-дослідні та проектні організації відповідних держав.

За результатами міжнародного тендеру виконавцем проекту стосовно України було обрано Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя. Суттєву підтримку у виконанні завдань Проекту TICAD стосовно України було надано Закарпатською обласною адміністрацію.

У ході реалізації цього проекту було сформовано спільну базу даних на територію водозбірного басейну річки Тиси, на єдиній методологічній основі виконано національні аналізи водозбірної території річки Тиси в межах кожної з країн учасниць і в подальшому здійснено спільний для всього басейну синтез цих аналізів. На основі територіального аналізу було розроблено Міжнародну стратегію розвитку водозбірної території річки Тиси та сформульовано Політичні рекомендації з її впровадження. Також в рамках реалізації Проекту TICAD було розроблено програмний продукт Система підтримки прийняття просторових рішень (TICAD SDSS), що дозволяє виконувати моделювання змін з часом у землекористуванні, гідрологічних показників, демографічної ситуації залежно від характеру управлінських рішень.

Результати реалізації Проекту TICAD є вкрай важливими для подальшого розвитку відповідних наукових досліджень та робіт з планування територій в цілому в України і, особливо у Закарпатській області, яка розташована в межах території водозбірного басейну річки Тиси, для зміцнення міжнародних відносин та розвитку співробітництва у різних сферах з сусідніми державами. Окрім того, методологічні основи виконаного проекту можуть бути застосовані і до інших регіонів території України та інших проектів.

 


Головна    Новини    Профіль діяльності    Юридична допомога    Технічний комітет 314    Контакти

Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать ДП "ДІПРОМІСТО"